Ny forskning: VR-teknologi for kartlegging av sosialkognitive vansker

av | 1. jul 2024

– Sosialkognitive vansker er en utbredt, men underrapportert følgevirkning etter ervervet hjerneskade som fører til store utfordringer i hverdagen både for pasienter og deres pårørende, sier nevropsykolog Martin Matre.

BILDER: SUNNAAS SYKEHUS

Martin Matre
Spesialist i klinisk nevropsykologi og Phd-stipendiat ved Sunnaas sykehus.

Norske forskere jobber nå med en ny metode for å fange opp sosialkognitiv svikt. De ønsker å finne ut om VR-teknologi kan hjelpe pasienter med sosial funksjon etter hjerneskade.

– Prosjektet mitt handler om å kartlegge sosialkognitive vansker, som innebærer evnen til å fortolke hva andre mennesker tenker, føler og ønsker, sier Martin Matre, spesialist i klinisk nevropsykologi og Phd-stipendiat ved Sunnaas Sykehus.

Han har jobbet med hodeskadepasienter ved Sunnaas i mange år, og mener behandlingsstedene er gode til å kartlegge og behandle de kognitive og fysiske skadene etter en hodeskade. Matre legger til at det langsiktige målet er å gi et behandlingstilbud for sosialkognitiv svikt etter hjerneskade.

Mangel på kartleggingsverktøy

For rundt fem år siden ble han oppmerksom på at støtteapparatet ikke er like god til å fange opp de sosialkognitive vanskene.

– Sosialkognitive vansker er en utbredt, men underrapportert følgevirkning etter ervervet hjerneskade som fører til store utfordringer i hverdagen både for pasienter og deres pårørende.

Forskeren forteller at disse vanskene ikke får samme oppmerksomhet som kognitive og fysiske utfall. En av årsakene til dette er mangel på strukturerte kartleggingsverktøy.

– Det som gjorde meg oppmerksom på dette var at både de pårørende og  asientene selv sa at de strevde i sosiale situasjoner, og at det ble en del misforståelser i kommunikasjonen. Det kunne dreie seg om personer som tidligere ble oppfattet som varme, omsorgsfulle og omtenksomme, men som nå oppleves som selvsentrert og som ikke lenger fanger opp signa