Praktiser medfølelse – og hjelp deg selv og andre til en bedre helse!

av | 20. mai 2024

Mental trening kan være et skritt i riktig retning til å våge å ta mer kontroll over ditt eget liv og din egen helse.

Rebekka Nøkling

Du skal nå få en forskningsbasert øvelse som kan hjelpe deg på veien til å redusere stress og betennelser i kroppen din og til å få mer overskudd i hverdagen. Jeg vil lære deg å praktisere medfølelse – slik toppforskerne ved Stanford University gjør det.

Vil du ha medlidenhet eller medfølelse? Forskningen på Østens visdom viser nemlig at medfølelse påvirker både helsen og sinnet ditt positivt! Og husk at uansett hvor du er i livet, om du er frisk eller syk, pasient eller pårørende, tilfreds eller ulykkelig, ja så har du muligheten til selv å bestemme hvordan du skal forholde deg til de som er rundt deg og alt annet som skjer på livets vei.

Du kan trene deg opp mentalt og få mer overskudd til å mestre motgang bedre. Og derfor vil jeg personlig anbefale deg å begynne å praktisere mer medfølelse ovenfor andre. Neste skritt er å gi deg mer selvmedfølelse – for begge deler har vist seg å ha en positiv helseeffekt helt ned på celle- og gennivå. Men det er viktig ikke å blande dette med medlidenhet og selvmedlidenhet – som har helt motsatt effekt – for det gir deg bare mer stress, uheldige betennelsesreaksjoner og smerter i kroppen din.

Som mennesker vil vi uunngåelig møte lidelse på et tidspunkt i våre liv. Men derfor hevder forskerne at vi har utviklet sosiale mekanismer for å lindre den smerten, og det er nettopp: medfølelse. Og det er ikke bare den som mottar medfølelse som får det bedre. Forskningsresultatene har vist at det å praktisere medfølelse for andre og hjelpe andre kan gi oss en enorm mental og fysisk velvære og overraskende god helseeffekt.

Østens visdom møter Vestens (gen)teknologi. Dette er grunnen til at Stanford University har opprettet et eget «medfølelsessenter», under det medisinske fakultet: The Center for Compassion and Altruism Research and Education. Her utveksles kunnskapserfaring og Dalai Lama og flere tibetanske munker samarbeider med hjerne-, medisin-, psykologi- og økonomiforskningsmiljøene. Slik kan forskerne foredle gammel østlig visdom til praktiske stressmestringsverktøy. Dette gjøres ved hjelp av vestlig (gen)teknologi og vitenskapelige metoder som gjør det mulig å måle effekten av de tusenår bevarte østlige øvelsene på: hjernen