Utrygghet og uro; grunnen til økte kostnader

av | 3. jul 2023

Å leve på uføretrygd har aldri vært «fett». Med det stigende kostnadsbildet er det enda vanskeligere å få endene til å møtes enn før. En fersk forskningsrapport gjennomført av Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) understreker dette.

Nylig meldte Stortinget at de vil be regjeringen om å vurdere de økonomiske levekårene og tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne og deres nærmeste familie.

Ikke uten grunn. Med stadig økende mat- og bensinpriser, høy rente og en strøm kostnad vi aldri tidligere har sett – er det dessverre de med dårligst økonomi som rammes hardest.

Dokumentasjon, dokumentasjon!

Personskadeforbundet LTN har gjennom FFO spilt inn til våre myndigheter at vurderingen bør resultere i et løft av de økonomiske levekårene.

Vi kjenner ikke helt den videre prosessen, men så langt melder FFO at SV har foreslått å nedsette et offentlig utvalg som skal se nærmere på de økonomiske levekårene, og komme med tiltak til forbedringer. Forslaget ble støttet av flere medlemsorganisasjoner, men dessverre ble det ikke støttet av flertallet i Arbeids- og sosialkomitéen på Stortinget.

For Personskadeforbundet LTN handler det først og fremst om å utvikle flere målrettede og helhetlige tiltak slik at våre grupper får en bedre, mer forutsigbar og tryggere økonomi.

Som i all politikk og påvirkning handler det om å få fakta på bordet. I dette tilfellet å hente inn mer kunnskap om kostnadene knyttet til å leve med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Hvordan har målgruppen det egentlig sammenlignet med resten av befolkningen.

Økonomisk utrygghet

Den ferske rapporten fra SIFO er en slik kilde. Den er basert på to spørreundersøkelser i løpet av 2022. Den ene i juni og den andre i september.

Målet med kunnskapsinnhentingen har vært å se på konsekvensene av å leve med knapp økonomi – og ikke minst hvordan det økte kostnadsbildet har gjort situasjonen ekstra komplisert.

Over seks av ti av personene som er ille ute økonomisk er uføre, sier SIFO forsker Christian Poppe. Han forsker på nordmenns økonomiske trygghet, og har nå analysert tall fra 2022 for å forstå mer om de som er mest økonomisk utsatt.

I sitt forskningsprosjekt deler Poppe nordmenn inn i fire trygghetsnivåer: de trygge utgjør 49 prosent, de utsatte 35 prosent, sliterne 11 prosent og de ille ute utgjør 5 prosent.

Blant de som sliter mest dominerer de uføre og særlig de med økte utgifter knyttet til sykdom og nedsatt funksjonsevne. Hushold der én eller flere medlemmer er delvis uføre er derimot ikke mer utsatt enn andre hushold.

Rapporten til Poppe forteller også at én av fem har latt være å betale minst én regning grunnet økte kostnader, noe som dobbelt så mange som i resten av husholdene i undersøkelsen.

Videre forteller forskningsfunnene at én av fire har brukt opp sparepengene, og nesten like mange tar opp kreditt for å få endene til å møtes.

Mellom 20 og 30 prosent rapporterte allerede i juni og august at den økonomiske situasjonen var dårlig. De hadde ikke sparepenger å trekke på, og mange hadde fått økonomisk hjelp fra familie og venner, skriver han.

Det forskeren mener er særlig alarmerende er at han ser spor av matfattigdom blant uføretrygdede.

Nesten én av fem viser tegn til matfattigdom, og dette er langt større andel enn i resten av befolkningen, skriver Poppe i innledningen av rapporten.

Kanskje ikke overraskende siden matprisene har steget jevnt og trutt de siste årene.

Høyere matvarepriser har ført til at 23 prosent i disse gruppene rapporterer at de har redusert. matforbruket sitt, mens 13 prosent har stått over måltider. Fire prosent av de uføre har oppsøkt en matstasjon, mens bare to prosent har oppsøkt NAV for hjelp til matinnkjøp.

Mange av oss, likevel skamfullt

Det gjelder en ganske stor gruppe av nordmenn. I september 2022 mottok 10,4 prosent, eller 362 500 personer, uføretrygd.

Funnene i denne rapporten er ikke bare triste, de er alarmerende, sier Ingeborg Dahl-Hilstad.

Som generalsekretær, og ansatt i Personskadeforbundet LTN i mange år, vet hun at økonomi er et tilbakemeldende tema blant medlemsmassen.

Å styrke økonomien er alltid på agendaen, og vi har systematisk gjort dette ved å påvirke erstatningsutbetalinger, men også for å skape gode systemer rundt økonomisk bistand. Funnene i SIFOs rapport viser igjen hvordan særlig gruppen med uføre økonomisk sett lever på grensen av det som er forsvarlig.

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!