Vi er 40 år!

av | 11. jun 2024

Personskadeforbundet LTN ble stiftet i 1984 under navnet «Landsforeningen for trafikkskadde i Norge» av familier som hadde fått livene sine forandret på grunn av trafikkulykker. I 2024 kan vi feire 40 år med hjelp og bistand til skadde og deres pårørende.

Utviklingen siden oppstart har vært utrolig. Fra å starte som et særforbund for skadde i trafikken, skiftet vi i 2012 navn til «Personskadeforbundet». Med det ønsket vi å tydeliggjøre ovenfor oss selv, våre medlemmer og potensielle medlemmer at vi er en organisasjon for alle, uavhengig av hvilken type skade du har, eller om du i det hele tatt har en skade.

I vårt 40. år kan vi i større grad strukturere vårt arbeid og tydeliggjøre hva vi gjør for hvem i fem punkter:

På personlig nivå – skadde, pårørende og etterlatte:

  • Vi kan lette hverdagen til den skadde og dens pårørende i stor grad ved å lede dem i riktig retning i jungelen av byråkrati og regler
  • Vi kan ved hjelp av våre eksisterende medlemmer bistå den skadde og dens pårørende med likepersonstjenesten vår

På offentlig nivå – forebygging og oppmerksomhet

  • Vi arbeider proaktivt for å endre lover og regler som har direkte og indirekte påvirkning på vår generelle sikkerhet og rettigheter
  • Vi er et talerør som ønsker å forebygge personskader ved å skape oppmerksomhet rundt omfanget av faktiske og potensielle skader

På offentlig nivå – behandling og rehabilitering

  • Vi bistår i forsknings- og utviklingsprosjekter rundt behandling og rehabilitering av kompliserte og alvorlige skader

Gjennom nitidig arbeid, forskning og proaktiv tilnæring til ulike foraer, har vi nå opparbeidet oss en posisjon som en anerkjent og kunnskapsrik organisasjon. Våre rådgivere er spesialister innen sine fagområder, og blir ofte invitert inn som tungvektere og eksperter i ulike panel, diskusjoner, nyhetssendinger og debatter.

Vi jobber stadig med lovendringer som skal ivareta personsikkerhet på en bedre måte, og vi er ofte på plass i Stortingets korridorer og på høringer.

På det personlige planet kan vi via våre medlemmer tilby skadde, pårørende og etterlatte hjelp og støtte i likepersonstjenesten vår. Her kan du møte andre i samme situasjon som deg selv. Vi har lokal- og fylkeslag over hele landet, og disse arrangerer kurs, sosiale treff og jobber med blant annet trafikksikkerhetsarbeid. Klikk her for å finne ditt lokallag.

Vi har fra dag én hatt en nullvisjon om antall skadde. Det er dessverre langt fra realiteten enda, men vi gir hverken opp håpet eller arbeidet. Hos oss er det alltid plass til flere, enten du ønsker å være et aktivt medlem eller støttemedlem. Bli med på de neste 40!

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!