Vi ønsker oss en skadefri dag!

av | 3. jul 2023

Kampanjen Skadefri Dag 2023 er en bevissthetskampanje med mål om å redusere antall ulykker og skader. Tema for årets kampanje er konsekvenser av mobilbruk i trafikken, og det er kvinner mellom 35 og 55 som er målgruppen.

Hvorfor en Skadefri Dag

Det er fjerde året på rad at Personskadeforbundet markerer Skadefri Dag med et særlig fokus på den 1. juni. Kampanjen derimot starter allerede 1. mai. I år betyr det at i hele mai måned skal kampanjens budskap, om å rydde bort mobilen når du kjører bil, deles over hele landet vårt.

Ideen om å definere en egen dag som setter skader og konsekvenser av skader i sentrum ble unnfanget for noen år siden.

Det var Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk over antall skader som skjer årlig som var utløsende. Som en organisasjon som er opptatt av skaddes rettigheter, men også av forebygging var det naturlig å løfte temaet frem i det offentlige ordskiftet, sier generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad.

Tallene Dahl-Hilstad referer til er en rapport som oppsummerer alle former for skader, fra små skrubbsår til alvorlige traumeskader. Den forteller blant annet at det årlig dør om lag 2 500 personer av skader, og at 12 prosent av befolkningen årlig blir behandlet av lege for skader.

At hele 12 prosent av befolkningen årlig behandles av helsepersonell for skader er mye. Da snakker vi flere hundre tusen. Heldigvis går det bra med nesten alle. De som får en varig skade, som reduserer livskvaliteten, kommer gjerne til oss, sier Dahl-Hilstad.

Det er altså derfor Skadefri Dag er viktig. En dag med et konkret budskap om hva som fører til skader, men også en dag der hver og én av oss kan tenke litt ekstra på forebygging. Målet vårt er hårete; en helt skadefri dag.

Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad (til venstre) og prosjektleder for Skadefri Dag kampanjen Eli Charlotte Staurset-Bakke oppfordrer alle til å legge bort mobilen når de kjører bil.
Generalsekretær Ingeborg Dahl-Hilstad (til venstre) og prosjektleder for Skadefri Dag kampanjen Eli Charlotte Staurset-Bakke oppfordrer alle til å legge bort mobilen når de kjører bil.

Ulykker kan forebygges

Gjennom forbundets førtiårige historie har vi sett at ulykker kan forebygges og reduseres dramatisk. Bedre veier, bruk av setebelte og strengere kontroll av fartssyndere har gjort at alvorlige bilulykker i dag er langt lavere enn da vi startet.

Personskadeforbundet skal selvsagt ikke ta hele æren for de strukturelle endringene i trafikken som har redusert dødsfall og skader, men vi har vært aktivt med både ved å jobbe politisk og ved bevisstgjøringskampanjer, forteller Eli Charlotte Staurset-Bakke.

Hun er kommunikasjonsansvarlig i forbundet og også ansvarlig for årets Skadefri Dag kampanje.

På spørsmål om hvorfor årets tema landet på akkurat mobilbruk, bilkjøring og kvinner, svarer hun følgende:

– Både i Norge og internasjonalt er det stort søkelys på farene ved å blande mobilbruk mens bilen er i fart. De sekundene man tar bort oppmerksomheten og blikket fra veien, kan være bakgrunnen for store skader. Var du klar over at mobilbruk i fart har samme effekt som om du hadde 0,8 i promille, og at det er 25 ganger større sjanse for å bli rammet av en ulykke dersom du tekster mens du kjører?

Hvorfor kvinner – mellom 35 og 55?

– Det er fordi dette faktisk er et av de få stedende kvinnene er hyppigere representert på den negative delen av kjørestatistikken. Kvinner mellom 35 og 55 blir i tillegg gjerne definert som «snille» og «ufarlige» trafikanter. Vi håper at denne tvisten gir oss oppmerksomhet og skaper engasjement.

Et tydelig mål

Kampanjens mål er selvsagt å gjøre alle klar over konsekvensene av mobilbruk, og de alvorlige konsekvensene mobiltukling blandet med bilkjøring kan få.

Å referer til tall som for eksempel hvor mange meter bilen kjører, mens du tekster i noen sekunder, er derfor kommunisert via digitale medier og løpesedler. Kjører du i 100 km/t og tekster i 7 sekunder har bilen flyttet seg nesten 200 meter. Mye kan skje på 200 meter.

I år deltar hele 21 av Personskadeforbundet LTNs lag på kampanjen.

Det betyr at den er både landsdekkende og lokal. Den blir også å finne digitalt – og på mange sosiale medieflater.

Prosjektlederen oppfordrer alle medlemmer til å delta.

Selv om du ikke er aktiv verken i lokallag eller ellers er du velkommen til å dele og kommentere. All aktivitet bidrar til at flere nås – og målet er informasjon og forståelse som fører til endring.

Se kampanje filmene eller les mer om kampanjen skadefridag.no

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!