Hodeskade

av | 30. nov 2023

Hodeskade

En hodeskade er en alvorlig medisinsk tilstand som kan ha langvarige konsekvenser for en persons liv. Disse skadene kan oppstå som følge av ulykker, fall, idrettsskader, eller andre hendelser. En hodeskade påvirker pasientens livskvalitet, og vi i Personskadeforbundet ønsker å gjøre den nye hverdagen så god som mulig for deg med hodeskade. Våre rådgivere og likepersoner kan lede deg videre i ditt nye liv.

Årsaker til hodeskade

En hodeskade kan oppstå av ulike årsaker, og det er viktig å forstå de forskjellige mekanismene bak en hodeskade for å kunne forebygge dem best mulig. Noen av de vanligste årsakene til at en hodeskade oppstår er:

 • Ulykker: Ulykker som bilulykker, sykkelulykker, og fall kan føre til hodeskade. En hodeskade som oppstår i slike ulykker kan variere i alvorlighetsgrad avhengig av styrken og vinkelen på sammenstøtet.
 • Idrettsskader: Mange idretter innebærer risiko for hodeskade. For eksempel kan et kraftig sammenstøt i fotball eller en fallskade på snowboard føre til alvorlig hodeskade.
 • Vold: En hodeskade kan også oppstå som følge av voldelige handlinger som slåsskamper, overfall, eller mishandling.
 • Arbeidsrelaterte skader: Enkelte yrker innebærer økt risiko for hodeskade, spesielt når det gjelder bygg- og anleggsarbeid, hvor fallende gjenstander kan være en fare.
 • Medisinske tilstander: Noen medisinske tilstander, som epileptiske anfall eller svært høyt blodtrykk, kan føre til hodeskade når de ikke blir kontrollert riktig.

 

Symptomer på hodeskade

En hodeskade kan variere i alvorlighetsgrad, og symptomene avhenger av skadens omfang. Noen vanlige symptomer på hodeskade inkluderer:

 • Hodepine: En av de mest vanlige symptomene på hodeskade er hodepine. Smerten kan variere fra mild til intens.
 • Kvalme og oppkast: Pasienter med hodeskade kan oppleve kvalme og oppkast som følge av hjernerystelse eller økt intrakranielt trykk.
 • Svimmelhet og balanseproblemer: En hodeskade kan påvirke balansen og koordinasjonen, og pasienter kan føle seg svimle eller ustø.
 • Bevissthetstap: Alvorlig hodeskade kan føre til tap av bevissthet. Dette kan variere fra kortvarig besvimelse til langvarig bevisstløshet.
 • Endringer i kognitiv funksjon: Pasienter kan oppleve problemer med hukommelse, konsentrasjon og generell kognitiv funksjon.
 • Emosjonelle endringer: En hodeskade kan også påvirke pasientens følelsesmessige tilstand, og de kan oppleve humørsvingninger, irritabilitet eller depresjon.
 • Fysiske symptomer: Dette kan inkludere synsforstyrrelser, hørselstap, eller tap av lukt- og smakssans.

 

Diagnostisering av hodeskade

Diagnostisering av hodeskade krever grundig vurdering og undersøkelse av en medisinsk profesjonell. Nøyaktig og god informasjon kombinert med en fysisk undersøkelse er avgjørende for å fastslå omfanget av en hodeskade. I tillegg finnes det andre diagnostiske verktøy som for eksempel:

 • Bildediagnostikk: CT-skanning og MR-skanning kan gi detaljert informasjon om hjernens tilstand og eventuell hodeskade.
 • Nevropsykologisk vurdering: En nevropsykologisk vurdering kan brukes til å vurdere kognitiv funksjon og mentale helseproblemer.
 • Laboratorietester: Blodprøver kan utføres for å vurdere eventuelle infeksjoner eller kjemisk ubalanse i kroppen.
 • Bevissthetsskalaer: Glasgow Coma Scale (GCS) brukes ofte for å vurdere pasientens bevissthetsnivå og skadens alvorlighetsgrad.

 

Behandling av hodeskade

Hvilken behandling av hodeskade som igangsettes avhenger av skadens alvorlighetsgrad. En mildere hodeskade kan kreve minimal behandling, mens en alvorlig hodeskade kan være livstruende og kreve umiddelbar medisinsk behandling. Nøyaktig hvilken behandlingsmetode som vil være den beste, vil du og behandlende lege sammen finne frem til. Blant de vanligste behandlingsalternativene for en hodeskade finner vi:

 • Observasjon og hvile: For en mild hodeskade som hjernerystelse, kan det være tilstrekkelig med hvile og observasjon. Ved mild hodeskade bør du unngå fysisk aktivitet og mentale anstrengelser.
 • Medisiner: Smertestillende medisiner kan skrives ut for å lindre hodepine og ubehag. For noen er også anti-kvalmemedisiner nyttige.
 • Kirurgi: Ved noen tilfeller av alvorlig hodeskade, som intrakranielle blødninger eller brudd i kraniet, kan kirurgi være nødvendig for å lindre trykk på hjernen og reparere skader.
 • Fysisk terapi: Pasienter som har fått en hodeskade kan dra nytte av fysisk terapi for å gjenopprette balanse, styrke og koordinasjon.
 • Nevropsykologisk terapi: Pasienter med kognitive problemer som følge av hodeskade kan dra nytte av nevropsykologisk terapi for å forbedre kognitiv funksjon og håndtere emosjonelle utfordringer.
 • Oppfølgingsbehandling: Pasienter med hodeskade bør få jevnlig oppfølgingsbehandling for å overvåke fremgang og identifisere eventuelle komplikasjoner.

 

Langsiktige konsekvenser og livskvalitet

En hodeskade kan ha langvarige konsekvenser for pasientens livskvalitet. Selv en mild hodeskade som hjernerystelse kan føre til vedvarende symptomer som hodepine, svimmelhet og konsentrasjonsproblemer. En alvorlig hodeskade kan føre til permanent skade, inkludert nedsatt kognitiv funksjon, tap av evne til å arbeide, og endringer i personlighet.

Pasienter med hodeskade kan også oppleve emosjonelle utfordringer, som depresjon, angst og irritabilitet. De kan føle seg isolert og frustrerte over sine begrensninger. Familie og omsorgspersoner spiller en viktig rolle i å støtte pasienter gjennom rehabiliteringsprosessen og tilpasse seg de endringene som en hodeskade kan medføre.

Rehabilitering etter en hodeskade kan være en langvarig prosess. Pasienter med hodeskade kan trenge hjelp fra en rekke spesialister, inkludert leger, fysioterapeuter, ergoterapeuter, tale- og språkterapeuter og nevropsykologer. Målet med rehabilitering er å forbedre pasientens funksjonsevne og livskvalitet så mye som mulig.

 

Forebygging av hodeskade

Selv om det ikke alltid er mulig å forhindre en hodeskade, er det en rekke tiltak som kan redusere risikoen. Noen forebyggende tiltak kan være:

 • Bruk av hjelm: Bruk alltid hjelm når du sykler, kjører motorsykkel, skateboard, eller deltar i idretter som innebærer risiko for hodeskade.
 • Sikkerhet i bilen: Sørg for å bruke bilbelte og riktig barnesikringsutstyr i bilen. Dette kan redusere risikoen for en hodeskade hvis du skulle havne i en ulykke.
 • Fallforebygging: For eldre voksne er fallforebygging viktig. Dette kan inkludere å fjerne hindringer i hjemmet, installere håndtak og rekkverk, og sørge for god belysning.
 • Idrettssikkerhet: Idrettsutøvere bør bruke riktig beskyttelsesutstyr som hjelmer og polstrede klær for å redusere risikoen for hodeskade.
 • Voldsforebygging: Forebygging av vold er viktig for å redusere risikoen for hodeskade. Dette kan inkludere konfliktløsning og voldsfrie strategier.

 

Til slutt

Det å ha en hodeskade er en alvorlig medisinsk tilstand som kan ha betydelige konsekvenser for pasientens liv. Det er viktig å forstå årsakene til hodeskade, symptomer, diagnostisering og behandling for å kunne håndtere den effektivt.

Forebygging av hodeskade så langt det lar seg gjøre spiller også en avgjørende rolle i å redusere risikoen for hodeskade.

Pasienter som har lidd av hodeskade, trenger støtte og omsorg fra helsepersonell, familie og venner gjennom rehabiliteringsprosessen. Med riktig behandling og støtte kan mange pasienter oppnå bedring og forbedret livskvalitet etter en hodeskade. Det er viktig å opprettholde fokus på forebygging og sikkerhet for å unngå en potensiell hodeskade i første omgang.

Ta gjerne kontakt med oss i Personskadeforbundet hvis du eller noen av dine pårørende har fått en hodeskade, og dere er i prosess med å finne ut av veien videre. Vi har rådgivere som er spesialister på helsesystemet, NAV og erstatningsprosess.

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!