Hodeskade

av | 30. nov 2023

Hodeskade

En hodeskade er en alvorlig medisinsk tilstand som kan ha langvarige konsekvenser for en persons liv. Disse skadene kan oppstå som følge av ulykker, fall, idrettsskader, eller andre hendelser. En hodeskade påvirker pasientens livskvalitet, og vi i Personskadeforbundet ønsker å gjøre den nye hverdagen så god som mulig for deg med hodeskade. Våre rådgivere og likepersoner kan lede deg videre i ditt nye liv.

Årsaker til hodeskade

En hodeskade kan oppstå av ulike årsaker, og det er viktig å forstå de forskjellige mekanismene bak en hodeskade for å kunne forebygge dem best mulig. Noen av de vanligste årsakene til at en hodeskade oppstår er:

 • Ulykker: Ulykker som bilulykker, sykkelulykker, og fall kan føre til hodeskade. En hodeskade som oppstår i slike ulykker kan variere i alvorlighetsgrad avhengig av styrken og vinkelen på sammenstøtet.
 • Idrettsskader: Mange idretter innebærer risiko for hodeskade. For eksempel kan et kraftig sammenstøt i fotball eller en fallskade på snowboard føre til alvorlig hodeskade.
 • Vold: En hodeskade kan også oppstå som følge av voldelige handlinger som slåsskamper, overfall, eller mishandling.
 • Arbeidsrelaterte skader: Enkelte yrker innebærer økt risiko for hodeskade, spesielt når det gjelder bygg- og anleggsarbeid, hvor fallende gjenstander kan være en fare.
 • Medisinske tilstander: Noen medisinske tilstander, som epileptiske anfall eller svært høyt blodtrykk, kan føre til hodeskade når de ikke blir kontrollert riktig.

 

Symptomer på hodeskade

En hodeskade kan variere i alvorlighetsgrad, og symptomene avhenger av skadens omfang. Noen vanlige symptomer på hodeskade inkluderer:

 • Hodepine: En av de mest vanlige symptomene på hodeskade er hodepine. Smerten kan variere fra mild til intens.
 • Kvalme og oppkast: Pasienter med hodeskade kan oppleve kvalme og oppkast som følge av hjernerystelse eller økt intrakranielt trykk.
 • Svimmelhet og balanseproblemer: En hodeskade kan påvirke balansen og koordinasjonen, og pasienter kan føle seg svimle eller ustø.
 • Bevissthetstap: Alvorlig hodeskade kan føre til tap av bevissthet. Dette kan variere fra kortvarig besvimelse til langvarig bevisstløshet.
 • Endringer i kognitiv funksjon: Pasienter kan oppleve problemer med hukommelse, konsentrasjon og generell kognitiv funksjon.
 • Emosjonelle endringer: En hodeskade kan også påvirke pasientens følelsesmessige tilstand, og de kan oppleve humørsvingninger, irritabilitet eller depresjon.
 • Fysiske symptomer: Dette kan inkludere synsforstyrrelser, hørselstap, eller tap av lukt- og smakssans.

 

Diagnostisering av hodeskade

Diagnostisering av hodeskade krever grundig vurdering og undersøkelse av en medisinsk profesjonell. Nøyaktig og god informasjon kombinert med en fysisk undersøkelse er avgjørende for å fastslå omfanget av en hodeskade. I tillegg finnes det andre diagnostiske verktøy som for eksempel:

 • Bildediagnostikk: CT-skanning og MR-skanning kan gi detaljert informasjon om hjernens tilstand og eventuell hodeskade.
 • Nevropsykologisk vurdering: En nevropsykologisk vurdering kan brukes til å vurdere kognitiv funksjon og mentale helseproblemer.
 • Laboratorietester: Blodprøver kan utføres for å vurdere eventuelle infeksjoner eller kjemisk ubalanse i kroppen.
 • Bevissthetsskalaer: Glasgow Coma Scale (GCS) brukes ofte for å vurdere pasientens bevissthetsnivå og skadens alvorlighetsgrad.

 

Behandling av hodeskade

Hvilken behandling av hodeskade som igangsettes avhenger av skadens alvorlighetsgrad. En mildere hodeskade kan kreve minimal behandling, mens en alvorlig hodeskade kan være livstruende og kreve umiddelbar medisinsk behandling. Nøyaktig hvilken behandlingsmetode som vil være den beste, vil du og behandlende lege sammen finne frem til. Blant de vanligste behandlingsalternativene for en hodeskade finner vi:

 • Observasjon og hvile: For en mild hodeskade som hjernerystelse, kan det være tilstrekkelig med hvile og observasjon. Ved mild hodeskade bør du unngå fysisk aktivitet og mentale anstrengelser.
 • Medisiner: Smertestillende medisiner kan skrives ut for å lindre hodepine og ubehag. For noen er også anti-kvalmemedisiner nyttige.
 • Kirurgi: Ved noen tilfeller av alvorlig hodeskade, som intrakranielle blødninger eller brudd i kraniet, kan kirurgi være nødvendig for å l