Yrkesskade

av | 30. nov 2023

Yrkesskade er dessverre langt mer utbredt enn hva du tror. Her har vi samlet en del informasjon om yrkesskade, inkludert årsaker, hvordan du kan forebygge dem og hvilke rettigheter du har som arbeidstaker.

En yrkesskade er en skade som skjer mens arbeidstageren er i arbeid, på arbeidsstedet, i arbeidstiden.

Yrkesskade er en viktig og relevant problemstilling som berører arbeidstakere i ulike yrker. Uansett om du er mann eller kvinne, er det viktig å være klar over hva en yrkesskade innebærer, hva du kan gjøre hvis du er utsatt for en, samt hvordan de kan unngås. I denne artikkelen vil vi utforske årsakene til yrkesskader, gi råd om forebygging og informere deg om hvilke rettigheter du har som arbeidstaker.

 

Hva er en yrkesskade?

Yrkesskade oppstår når en person blir skadet i forbindelse med sitt arbeid. Disse skadene kan variere fra mindre ulykker til mer alvorlige og potensielt livsendrende hendelser. Noen av de vanligste årsakene til yrkesskade inkluderer feil bruk av utstyr, dårlige arbeidsforhold, repetitive bevegelser, kjemiske eksponeringer og arbeidsrelatert stress.

 

Hvordan unngå yrkesskade?

For å unngå yrkesskader er det viktig å være oppmerksom på potensielle farer på arbeidsplassen. Dette kan inkludere å følge sikkerhetsprosedyrer, bruke riktig verneutstyr, ha ergonomiske arbeidsstasjoner og melde fra om eventuelle bekymringer til arbeidsgiveren din. Ved å ta ansvar for din egen sikkerhet og være oppmerksom på arbeidsmiljøet rundt deg, kan du redusere risikoen for yrkesskader.

Personskadeforbundet er en organisasjon som jobber for å ivareta interessene til personer som har blitt rammet av yrkesskade. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til arbeidstakere som har blitt skadet i arbeidssammenheng. Personskadeforbundet jobber også for å øke bevisstheten rundt yrkesskade og fremme forebyggende tiltak.

Yrkesskade kan ha alvorlige konsekvenser for arbeidstakere og deres livskvalitet. Forebygging av yrkesskade er derfor et felles ansvar mellom arbeidsgivere og ansatte. Dette krever en åpen dialog og at både arbeidsgiver og arbeidstager sammen både kan identifisere potensielle farer samt utarbeide tiltak og rutiner for å unngå disse.

Yrkesskade er for de fleste forbundet med alvorlige skader som skjer i risikoutsatte yrker som for eksempel byggebransjen, brannvesenet, industriarbeidere og lignende. En yrkesskade kan derimot også oppstå i yrker som er langt mindre risikoutsatt som i helsevesenet, frisørfaget eller innen kontorarbeid. Yrkesskade som resultat av statisk arbeid over tid forekommer oftere enn vi tror, og det er derfor svært viktig at vi alle har et bevisst forhold til potensielle muligheter for yrkesskade på egen arbeidsplass. Vi er alle ansvarlige for egen sikkerhet og helse, og vi er generelt litt for dårlige alle sammen til å se farene rundt oss. På godt og vondt.

 

Mest risikoutsatte yrker for yrkesskade

Til tross for at de fleste av oss kan bli utsatt for potensiell yrkesskade tilnærmet uavhengig av arbeidssted, er det ikke til å komme bort fra at de yrkene der det forekommer flest rkesskade ofte er risikoyrker. Klemskader, knokkelbrudd og forstuing eller vridning er blant de vanligste yrkesskadene i Norge.

 

Årsaker til yrkesskade

De hyppigste årsakene til yrkesulykke er fall, støt eller treff og klemskader. Fall alene er faktisk skyld i 1 av 3 yrkesskade. Fallulykker burde være enkelt å unngå, og det er derfor desto større frustrasjon knyttet til alle skadene som kunne vært unngått og livene som kunne forblitt uendret.

Det ble i 2022 innrapportert flest yrkesulykker innen bransjene elektrisitet, vann og renovasjon. Bygge- og anleggsvirksomhet er den nest utsatte bransjen, etterfulgt av industri, transport og lagring og jordbruk, skogbruk og fiske. Det er pleie- og omsorgsyrker som har flest innmeldte skader, mens bygg- og anleggsbransjen står for de mest omfattende skadene og erstatningssakene.

 

Usynlig yrkesskade

En yrkesskade kan også være «usynlig». Det kan være ryggskader, nakkeskader, hørselsskader, traumer, nerveskade og psykiske skader for å nevne noe. Grad av alvorlighet vil nødvendigvis påvirke en potensiell erstatningssum ved yrkesskade.

 

Hva gjør jeg når jeg har fått en yrkesskade?

Ved en yrkesskade har alle arbeidstakere rettigheter, ofte inkludert erstatning og rehabilitering. Samtidig kan det være vanskelig å navigere i en jungel full av forskrifter, vedtak og regler.

Personskadeforbundet gir støtte, verdifulle råd og veiledning til de som har blitt rammet av yrkesskader. En yrkesskade kan også føre til kompensasjon for arbeidstakere. Som medlem av Personskadeforbundet kan du få hjelp til å sortere hva du skal gjøre når og hvilke instanser du skal kontakte når og hvordan. På denne måten kan vi hjelpe deg å sortere en hverdag som har blitt snudd på hodet, og forhåpentligvis minimere eget stressnivå samt øke mestringsnivået ditt.

Det er derimot ikke alle yrkesskade som gir erstatning eller kompensasjon. Vi i Personskadeforbundet har arbeidet med folk som har fått en yrkesskade i flere år, og vi kan ganske raskt fortelle deg hva du bør gjøre og hvordan. Det vil stort sett lønne seg å ha en privat forsikring i tillegg i og med at en potensiell erstatning eller kompensasjon fra staten ofte tar lang tid å få.

Når en yrkesskade oppstår, kan konsekvensene være alvorlige og påvirke både den fysiske og økonomiske helsen til arbeidstakeren. Heldigvis har arbeidstakere rettigheter som kan sikre rettferdig kompensasjon for skadene de har lidd.

 

Rettigheter ved yrkesskade

Når du blir skadet i en yrkesskade, har du rettigheter som arbeidstaker. Disse rettighetene inkluderer erstatning for tap av inntekt, medisinske utgifter, erstatning for varig skade, og i noen tilfeller erstatning for smerte og lidelse. Det er viktig å være klar over dine rettigheter og hvordan du kan søke om erstatning. Det kan vi i Personskadeforbundet hjelpe deg med.

 

Hvordan søke erstatning ved yrkesskade?

Arbeidsgiver er pålagt å tegne forsikring for yrkesskade for sine ansatte. Det innebærer at du kan kreve erstatning direkte fra arbeidsgivers forsikringsselskap. En yrkesskade som utløser erstatning må være objektiv, det vil si at ingen har hatt skyld i skaden.

For å søke om erstatning etter en yrkesskade, må du først kontakte arbeidsgiveren din og informere dem om skaden. De vil deretter hjelpe deg med å starte erstatningsprosessen ved å sende inn nødvendig dokumentasjon til forsikringsselskapet. Det er viktig å være grundig og nøyaktig i dokumentasjonen din for å sikre en smidig prosess.

I tillegg må arbeidsgiver søke NAV om godkjenning av skaden som yrkesskade. Hvis skaden blir godkjent som yrkesskade, vil du få fordeler i NAV-systemet. Det er fortrinnsvis arbeidsgiver som sender søknad til NAV om å få godkjent skaden som yrkesskade, men hvis denne ikke gjør det, må du gjøre det selv. Det er en frist på 1 år fra skaden oppsto til å søke om yrkesskade.

 

Vi kan hjelpe deg videre etter yrkesskade

Vi har arbeidet med NAV i flere tiår, og er svært godt bevandret i den verdenen. Som medlem hos oss vil du kunne få informasjon, råd og veiledning til hvordan du på best mulig måte kan få en effektiv prosess som mulig.

Hvis du ikke får den hjelpen du trenger, eller du syns prosessen ved å søke erstatning ved yrkesskade virker vanskelig, kan du ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg videre. Dessverre er det mange av våre medlemmer som opplever det som en ekstra belastning at det kan være komplisert å søke om erstatning, og at prosessen tar lang tid. Vi kan sørge for at du kaster bort tiden din på å utforske irrelevante muligheter, men prosessen er ofte lang.

En yrkesskade skjer svært ofte som følge av en ulykke eller et uhell som var uforskyldt. Rettferdig erstatning for yrkesskade er ofte avgjørende for å hjelpe arbeidstakere med å takle konsekvensene av en yrkesskade. Yrkesskade kan føre til tap av inntekt, medisinske utgifter og fysisk og emosjonell lidelse. Ved å motta rettferdig erstatning kan arbeidstakere få den økonomiske støtten de trenger for å komme seg etter skaden og gjenopprette sin økonomiske situasjon. Det er derimot ikke alltid den økonomiske kompensasjonen som gis av staten oppleves som rettferdig, og det kan føre til ekstra belastning.

I tillegg til at vi hjelper deg ved en yrkesskade, er det ofte hensiktsmessig å kontakte en advokat som kan føre saken din. Vi samarbeider med en rekke advokater som har egne spesialfelt, og kan derfor henvise deg til «rett» advokat raskt. Meld deg inn i Personskadeforbundet i dag slik at vi kan lette børen du bærer på dine skuldre.

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!