• Personskadeforbundet
  • $
  • Bekymringsmelding – Oslo universitetssykehus oppfyller ikke krav til traumesenterfunksjon

Bekymringsmelding – Oslo universitetssykehus oppfyller ikke krav til traumesenterfunksjon

Personskadeforbundet LTN har sendt en bekymringsmelding til Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF, om at Oslo universitetssykehus ikke oppfyller kar til tramesendterfunksjon.1. juli 2024.

Les hele brevet her (PDF)