Endringer i Helse- og omsorgtjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven

– Forbud mot langtidsopphold for personer under 50 år i sykehjem m.v. Helse- og omsorgsdepartementet, mars 2023.

Les høringssvar (PDF)