• Personskadeforbundet
  • $
  • Forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse med Covid- 19

Forskrift om tiltak for å effektivisere Arbeids- og velferdsetatens behandling av saker etter folketrygdloven i forbindelse med Covid- 19

Arbeid- og sosialdepartementet, apirl 2020.

Les høringsuttalelse (PDF)