• Personskadeforbundet
  • $
  • Forslag til endring av veitrafikklovens § 23 og endring av forskrift om bruk av kjøretøy

Forslag til endring av veitrafikklovens § 23 og endring av forskrift om bruk av kjøretøy

Statens vegvesen, juni 2022.

Les høringsuttalelse (PDF)