• Personskadeforbundet
  • $
  • Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker.

Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker.

Endringer i pasientskadeloven og folketrygdloven vedrørende innhenting av taushetsbelagte opplysninger og taushetsplikt mv. Helse- og omsorgsdepartementet, oktober 2021.

Les høringsuttalelse (PDF)