Forslag til ny lov om erstatning fra staten til voldsutsatte

Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2020.

Les høringsuttalalse (PDF)