• Personskadeforbundet
  • $
  • Først og fremst: Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Først og fremst: Et helhetlig system for håndtering av akutte sykdommer og skader utenfor sykehus

Helse- og omsorgsdepartementet, mars 2016.

Les høringsuttalelse (PDF)