• Personskadeforbundet
  • $
  • Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2019.

Les høringssvar (PDF)