• Personskadeforbundet
  • $
  • Høring om forslag til endring av Førerkortforskriften og Trafikkopplæringsforskriften

Høring om forslag til endring av Førerkortforskriften og Trafikkopplæringsforskriften

Vegdirektoratet – Trafikant- og kjøretøyavdelingen, februar 2019.

Les PDF