• Personskadeforbundet
  • $
  • Høring om forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Høring om forslag til endring i pasientskadeloven og ny forskrift om menerstatning ved pasientskadesaker

Helse- og omsorgsdepartementet, september 2019.

Les høringssvar (PDF)