Høringsinnspill Justiskomiteen Statsbudsjett 2024

– Salersatser og rettsvernskonsekvenser. Fri rettshjelp. Statens sivilrettsforvaltning og Voldserstatning.

Les høringsinnspill (PDF)