Høringsnotat representantforslag 53S

– endrede regler etter konkurs i utenlandsk forsikringsselskap. Arbeids- og sosialkomiteen, januar 2019.

Les høringsnotat (PDF)