Høringsnotat til statsbudsjett 2020

ustiskomiteen, oktober 2019.

Les høringsnotat (PDF)