Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Utdannings- og forskningskomiteen, oktober 2019.

Les høringsnotat (PDF)