Høringsnotat til statsbudsjett 2020

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2019.

Les høringsnotat (PDF)