Høringsnotat til statsbudsjett 2021

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2020.

Les høringsnotat (PDF)