• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringssvar om Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år

Høringssvar om Utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år

Helse- og omsorgsdepartementet, oktober 2019.

Les høringssvar (PDF)