• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringsuttalelse: Bedre bistand, bedre beredskap – fremtidig organisering av politiets særorganer

Høringsuttalelse: Bedre bistand, bedre beredskap – fremtidig organisering av politiets særorganer

Justis- og beredskapsdepartementet, desember 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)