Høringsuttalelse – forslag om endring i finansforetaksforskriften kapittel 20A

– Høringsuttalelese  om forslag om endring i fninansforetaksforskriften kapittel 20A. Forskuttering av krav til yrkesskadde etter konkursen i Alpha Insurance A/S.
Sendt til Det kongelige finansdepartementet

Les hele høringsuttalelsen (PDF)