Høringsuttalelse: Forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Klima- og miljødepartementet, mars 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)