Høringsuttalelse: Forslag om rettmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

Samferdselsdepartementet, september 2018.

Les høringsuttalelse (PDF)