• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringsuttalelse: Forslag til endring i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

Høringsuttalelse: Forslag til endring i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

Finansdepartementet, mars 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)