Høringsuttalelse: Forslag til endring i forskrift om bruk av bilbelte mv.

Statens Vegvesen, april 2023.

Les høringsuttalelse (PDF)