• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringsuttalelse: Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Høringsuttalelse: Forslag til endring i forskrift om forenklet forelegg i vegtrafikksaker

Samferdselsdepartementet, desember 2022.

Les høringsuttalelse (PDF)