Høringsuttalelse: Forslag til endring i forskrift om trafikktrygd

– Forslag om å legge oppgaven som erstatningsorgan etter direktiv 2021/2118 artikkel 10a og
25a til Trafikkforsikringsforeningen. Justis- og beredskapsdepartemenet, april 2023.

Les høringsuttalelse (PDF)