Høringsuttalelse: Forslag til lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Samferdselsdepartementet, februar 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)