Høringsuttalelse: NOU 2016:9 Rettferdig og forutsigbar – voldsskadeerstatning

Justis- og beredskapsdepartementet, februar 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)