Høringsuttalelse: Ny forskrift om kapitaliseringsrente etter skadeserstatningsloven

Justis- og beredskapsdepartementet, januar 2022.

Les høringsuttalelse (PDF)