Høringsuttalelse om endring i veitrafikkloven

– Tollmyndighetenes ruskontroll av motorvognførere mv. Samferdselsdepartementet, mars 2022.

Les høringsuttalelse (PDF)