Høringsuttalelse: Skjerpede regler om oppreisningserstatning

Justis- og beredskapsdepartementet, mars 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)