Høringsuttalelse til statsbudsjett 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen, oktober 2015.

Les høringsuttalelse (PDF)