Høringsuttalelse til statsbudsjett 2017

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2016

Les høringsuttalelse (PDF)