Høringsuttalelse til statsbudsjett 2018

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2017.

Les høringsuttalelse (PDF)