Høringsuttalelse til statsbudsjett 2019

Helse- og omsorgskomiteen, oktober 2018.

Les høringsuttalelse (PDF)