Høringssvar: Forslag om endringer i bilansvarslova

– Gjennomføring i Norsk Rett av direktiv (EU) 2021/2118 om endringer i motorvognforsikringsdirektivet. Justis- og beredskapsdepartementet, juni 2023.

Les høringssvaret (PDF)