• Personskadeforbundet
  • $
  • Høringsuttalelse: Forslag om garantiordninger ved forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadedekning

Høringsuttalelse: Forslag om garantiordninger ved forsikringsforetak som tilbyr yrkesskadedekning

Justis- og beredskapsdepartementet, mai 2023.

Les høringsuttalelse (PDF)