• Personskadeforbundet
  • $
  • Midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven som følge av covid-19-pandemien

Midlertidig forskrift om unntak fra aktivitetskrav mv. etter sosialtjenesteloven som følge av covid-19-pandemien

Arbeid- og sosialdepartementet, april 2020.

Les høringsuttalelse (PDF)