LEVE MED

  • Redaktør: Gunn Kvalsvik
  • Telefon 909 77 037
  • E-post: levemed@personskadeforbundet.no
  • Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
  • Opplag 4 000 eks.
  • Utgivelser 10 ganger pr. år
  • Distribusjon Sendes alle medlemmer, sendes legekontor, sykehus og andre interesserte mottakere. Nedlastbar på hjemmeside.

Bli medlem

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.

© Personskadeforbundet LTN – Nettside av Fjellvann