LEVE MED

  • Redaktør: Gunn Kvalsvik
  • Telefon 909 77 037
  • E-post: levemed@personskadeforbundet.no
  • Adresse: Hausmanns gate 19, 0182 Oslo
  • Opplag 4 000 eks.
  • Utgivelser 10 ganger pr. år
  • Distribusjon Sendes alle medlemmer, sendes legekontor, sykehus og andre interesserte mottakere. Nedlastbar på hjemmeside.