Program landsmøte 2023

Fredag 8. september 2023
15.00 Registrering
16.00 Åpning og landsmøtet 2023 starter
17.00 Pause
17.15 Presentasjon
19.00 Middag

 

Lørdag 9. september 2023
09.00 Landsmøtet 2023 fortsetter
12.00 Lunsj
13.00 Landsmøtet 2023 fortsetter
16.00 Pausemat
19.00 Middag

 

Søndag 10. september 2023
09.00 Landsmøtet 2023 avsluttes
12.00 Lunsj og hjemreise