Hjelpemidler og hukommelsessvikt

Alle med kognitiv svikt er enkeltindivider med ulike utfordringer, og det er vanskelig å gi generelle råd. Forskning og erfaring viser at det lønner seg å bygge videre på systemer som den skadde brukte før skaden inntraff.

For eksempel vil det være forskjell på hva som fungerer for en ung person som kanskje er vant til å bruke mobiltelefon og for en person som er mer vant til å bruke syvende sans og almanakk. Det er flere hjelpemidler å ta i bruk for den enkelte, og det må velges og eventuelt tilpasses individuelt. Huskelapper vil for eksempel ikke være et særlig godt valg for en person som har vanskelig for å skrive og lese.

Eksempler på hjelpemidler kan være:

  • Huskedagbok
  • Dagsplan
  • Ukesplan
  • Månedskalender
  • Mobiltelefonens kalender- og påminningsfunksjon
  • Planleggingsapper på mobiltelefon og nettbrett

Dersom noen trenger hjelpemidler på grunn av kognitiv funksjonsnedsettelse, kan dere ta kontakt med kommunehelsetjenesten der dere bor. De skal ha ergoterapeut eller spesialpedagoger som kan gi råd og støtte om valg og utprøvning av hjelpemidler, eller som kan sende henvisning til NAV hjelpemiddelsentral for mer hjelp.

Det er viktig å sette av tid for å planlegge bruken av et hukommelseshjelpemiddel, og husk at det ofte tar tid å innarbeide nye rutiner. Når man først ser hvilke systemer og hjelpemidler som virker, lønner det seg å holde seg til disse.

Med takk til Anne-Karine Dihle, ergoterapeut, og Solrun Sigurdardottir, Psykolog, spes. klinisk nevropsykologi

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.