Ofte stilte spørsmål

Hva med jobben?

Evnen til å jobbe varierer etter hvor stor skaden er. NAV Arbeidsrettet veiledningstjeneste ligger under hjelpemiddelsentralen i det enkelte fylket og har ansvar for å gi råd og veiledning om tilrettelegging i arbeidslivet for de som har en kognitiv svikt. Noen trenger hyppige pauser og burde kanskje jobbe redusert, andre trenger fysisk tilpasning. Les mer om Arbeidsrettet veiledningstjeneste her. (link må oppdateres eller fjernes)

Hva er sant om hodeskader og hjerneskader?

En hodeskade er ikke nødvendigvis det samme som en hjerneskade, men den kan føre til en hjerneskade. Ved en hjerneskade er hjernen skadet. Skaden kan være konsentrert på ett sted i hjernen og gi spesifikke utslag, eller den kan være spredt utover som mange små skader. Da er resultatet gjerne generell reduksjon av en eller flere funksjoner. Les mer om sannheter

Hva er en kognitiv svikt?

Man kan få en kognitiv svikt når en del av hjernen blir skadet. Det kan komme etter en nevrologisk sykdom som Parkinson eller MS, etter hjerneslag eller etter skade. Den kan påvirke vår evne til å huske ting, til å lære nye ting eller gjennomføre ting. Les mer om kognitiv svikt

Hva er kognitive funksjoner?

Kognitive funksjoner påvirker vår evne til tenkning og intellektuelle og mentale prosesser, svikter dette kan vi få problemer med for eksempel innlæring, hukommelse og det å utføre og gjennomføre oppgaver. Les mer om kognitive funksjoner

Bli medlem i dag

Ved å bli medlem bidrar du til at vi kan fortsette å bistå med råd og veiledning når ulykken først er ute, og forebygge at skader oppstår.