Hjerneskade

av | 30. nov 2023

Hva er hjerneskade?

En hjerneskade oppstår når hjernen skades på grunn av en ytre påvirkning, som for eksempel en ulykke, eller som følge av en sykdomsprosess. Hjernen er et komplekst organ som styrer kroppens funksjoner, tanker og atferd. Når du får en hjerneskade, når hjernen skades, kan dette resultere i en rekke fysiske, kognitive og emosjonelle utfordringer.

Hjerneskade kan være akutt eller kronisk. Akutt hjerneskade oppstår vanligvis som følge av en traumatisk hendelse, for eksempel en bilulykke eller en fallskade. Kronisk hjerneskade kan utvikle seg over tid som følge av sykdommer som Alzheimers, slag eller langvarig alkoholmisbruk. Uansett årsak kan en hjerneskade ha betydelige konsekvenser for den som er rammet.

 

Årsaker til hjerneskade

Det er mange ulike årsaker til hjerneskade, og de kan variere avhengig av alder og livsstil. VI kan dele opp hjerneskade i fire ulike kategorier: traumatiske skader, sykdommer, giftstoffer og rusmisbruk og infeksjoner.

Innad i disse kategoriene for hjerneskade finner vi igjen ulike årsaker til hjerneskade:

 1. Traumatiske Skader
 • Hodeskader: Ulykker som bilkollisjoner, fall, eller idrettsulykker kan føre til hjerneskade.
 • Skallebrudd: Brudd i skallen kan skade hjernen og føre til blødninger eller hevelse.
 • Hjernerystelser: Selv milde hjernerystelser kan forårsake midlertidige hjerneskader.

 

 1. Sykdommer
 • Slag: Et slag oppstår når blodtilførselen til hjernen blokkeres eller når en blodåre i hjernen brister. Dette kan føre til permanent hjerneskade.
 • Alzheimers sykdom: En nevrodegenerativ sykdom som fører til gradvis forverring av hjernefunksjonen.
 • Hjernesvulster: Kreft i hjernen kan ødelegge sunne hjerneceller og føre til nevrologiske symptomer og hjerneskade.

 

 1. Giftstoffer og Rusmidler
 • Alkoholmisbruk: Langvarig alkoholmisbruk kan forårsake alkoholrelatert hjerneskade.
 • Narkotikamisbruk: Noen narkotiske stoffer kan føre til hjerneskade, spesielt ved langvarig bruk.

 

 1. Infeksjoner
 • Meningitt: En betennelse i hjernens membraner kan forårsake hjerneskade hvis den ikke behandles raskt.
 • Encefalitt: En virusinfeksjon i hjernen kan føre til alvorlig hjerneskade.

 

Symptomer på Hjerneskade

Symptomene på hjerneskade varierer avhengig av alvorlighetsgraden og hvilket område av hjernen som er utsatt for hjerneskade. Noen vanlige symptomer på hjerneskade omfatter:

Fysiske symptomer:

 • Hodepine
 • Kvalme og oppkast
 • Balanseproblemer
 • Lammelser eller svekket muskelkontroll

Kognitive symptomer:

 • Problemer med hukommelse og konsentrasjon
 • Forvirring eller desorientering
 • Språkproblemer
 • Redusert problemløsningsevne

Emosjonelle symptomer:

 • Endringer i humør, inkludert depresjon eller angst
 • Irritabilitet eller aggresjon
 • Følelse av frustrasjon eller håpløshet

Det er viktig å merke seg at symptomene på hjerneskade kan variere betydelig fra person til person. Noen kan oppleve milde symptomer som forsvinner med tid, mens andre kan ha livsvarige utfordringer rundt symptomer på hjerneskade.

 

Diagnose av Hjerneskade

Diagnosen hjerneskade begynner med en grundig medisinsk vurdering og en nøye gjennomgang av pasientens symptomer og medisinske historie. Legen kan også bruke en rekke diagnostiske verktøy som bildediagnostikk og kliniske tester.

 1. Bildediagnostikk:
 • CT-skanning: En d