Hjerneskade

av | 30. nov 2023

Hva er hjerneskade?

En hjerneskade oppstår når hjernen skades på grunn av en ytre påvirkning, som for eksempel en ulykke, eller som følge av en sykdomsprosess. Hjernen er et komplekst organ som styrer kroppens funksjoner, tanker og atferd. Når du får en hjerneskade, når hjernen skades, kan dette resultere i en rekke fysiske, kognitive og emosjonelle utfordringer.

Hjerneskade kan være akutt eller kronisk. Akutt hjerneskade oppstår vanligvis som følge av en traumatisk hendelse, for eksempel en bilulykke eller en fallskade. Kronisk hjerneskade kan utvikle seg over tid som følge av sykdommer som Alzheimers, slag eller langvarig alkoholmisbruk. Uansett årsak kan en hjerneskade ha betydelige konsekvenser for den som er rammet.

 

Årsaker til hjerneskade

Det er mange ulike årsaker til hjerneskade, og de kan variere avhengig av alder og livsstil. VI kan dele opp hjerneskade i fire ulike kategorier: traumatiske skader, sykdommer, giftstoffer og rusmisbruk og infeksjoner.

Innad i disse kategoriene for hjerneskade finner vi igjen ulike årsaker til hjerneskade:

 1. Traumatiske Skader
 • Hodeskader: Ulykker som bilkollisjoner, fall, eller idrettsulykker kan føre til hjerneskade.
 • Skallebrudd: Brudd i skallen kan skade hjernen og føre til blødninger eller hevelse.
 • Hjernerystelser: Selv milde hjernerystelser kan forårsake midlertidige hjerneskader.

 

 1. Sykdommer
 • Slag: Et slag oppstår når blodtilførselen til hjernen blokkeres eller når en blodåre i hjernen brister. Dette kan føre til permanent hjerneskade.
 • Alzheimers sykdom: En nevrodegenerativ sykdom som fører til gradvis forverring av hjernefunksjonen.
 • Hjernesvulster: Kreft i hjernen kan ødelegge sunne hjerneceller og føre til nevrologiske symptomer og hjerneskade.

 

 1. Giftstoffer og Rusmidler
 • Alkoholmisbruk: Langvarig alkoholmisbruk kan forårsake alkoholrelatert hjerneskade.
 • Narkotikamisbruk: Noen narkotiske stoffer kan føre til hjerneskade, spesielt ved langvarig bruk.

 

 1. Infeksjoner
 • Meningitt: En betennelse i hjernens membraner kan forårsake hjerneskade hvis den ikke behandles raskt.
 • Encefalitt: En virusinfeksjon i hjernen kan føre til alvorlig hjerneskade.

 

Symptomer på Hjerneskade

Symptomene på hjerneskade varierer avhengig av alvorlighetsgraden og hvilket område av hjernen som er utsatt for hjerneskade. Noen vanlige symptomer på hjerneskade omfatter:

Fysiske symptomer:

 • Hodepine
 • Kvalme og oppkast
 • Balanseproblemer
 • Lammelser eller svekket muskelkontroll

Kognitive symptomer:

 • Problemer med hukommelse og konsentrasjon
 • Forvirring eller desorientering
 • Språkproblemer
 • Redusert problemløsningsevne

Emosjonelle symptomer:

 • Endringer i humør, inkludert depresjon eller angst
 • Irritabilitet eller aggresjon
 • Følelse av frustrasjon eller håpløshet

Det er viktig å merke seg at symptomene på hjerneskade kan variere betydelig fra person til person. Noen kan oppleve milde symptomer som forsvinner med tid, mens andre kan ha livsvarige utfordringer rundt symptomer på hjerneskade.

 

Diagnose av Hjerneskade

Diagnosen hjerneskade begynner med en grundig medisinsk vurdering og en nøye gjennomgang av pasientens symptomer og medisinske historie. Legen kan også bruke en rekke diagnostiske verktøy som bildediagnostikk og kliniske tester.

 1. Bildediagnostikk:
 • CT-skanning: En datatomografisk skanning kan avdekke blødninger eller skader i hjernen.
 • MR-skanning: Magnetresonansbilder gir detaljerte bilder av hjernen og dens strukturer.
 1. Kliniske tester:
 • Neuropsykologisk testing: Dette kan vurdere kognitive funksjoner og hjelpe til med å identifisere områder av hjernen som er påvirket.
 • Blodprøver: Noen sykdommer eller infeksjoner som kan gi hjerneskade, kan påvises ved blodprøver.

Etter diagnose vil legen utvikle en behandlingsplan som passer til pasientens behov og alvorlighetsgraden av hjerneskade.

 

Behandling av Hjerneskade

Behandlingen av hjerneskade avhenger av årsaken og alvorlighetsgraden av den gitte hjerneskade. Målene med behandlingen av hjerneskade inkluderer å redusere symptomer, hindre ytterligere skade og hjelpe pasienten med å rehabiliteres etter hjerneskade.

Det er ulike behandlingsmetoder av hjerneskade, og hvilken behandlingsmetode som passer din hjerneskade best avhenger av kompleksiteten av hjerneskade. Det er tre hovedtyper behandling av hjerneskade, medisinsk behandling, rehabilitering og kognitiv rehabilitering:

 1. Medisinsk Behandling:
 • Kirurgi: I tilfeller av traumatisk hjerneskade eller hjernesvulst kan kirurgi være nødvendig for å fjerne blodpropper eller svulster.
 • Medisiner: Legen kan forskrive medisiner for å redusere hevelse, forebygge blodpropp eller behandle underliggende sykdommer som påvirker hjernen og fører til hjerneskade.

 

 1. Rehabilitering:
 • Fysioterapi: Dette kan hjelpe pasienter med å gjenopprette muskelstyrke og balanse som har blitt påvirket av hjerneskade.
 • Occupational Therapy: Terapi kan bidra til å gjenopprette ferdigheter for dagliglivet, som å kle på seg eller spise selvstendig.
 • Logopedi: For pasienter med språkproblemer etter hjerneskade, kan logopedi være nyttig.

 

 1. Kognitiv Rehabilitering:
 • Kognitiv rehabilitering: Denne behandlingsmetoden har fokus på å gjenopprette kognitive ferdigheter, som hukommelse og problemløsning.
 • Psykoterapi: Pasienter med emosjonelle utfordringer kan dra nytte av samtaleterapi.

Det er viktig å merke seg at rehabilitering er en viktig del av behandlingen for hjerneskade, og det kan ta tid. Mange pasienter krever langsiktig støtte for å oppnå sitt fulle potensial etter en hjerneskade. Samtidig kan det være vanskelig å være tålmodig i en sårbar situasjon, og da kan det være fint å snakke med noen av våre likepersoner.

 

Konsekvenser av hjerneskade

En hjerneskade kan ha betydelige konsekvenser for en persons liv. Avhengig av alvorlighetsgraden av hjerneskade, kan disse konsekvensene variere. Dessverre rammer konsekvensene ofte noe av det vi anser som kjernen ved oss selv, hvilket kan virke altomfattende. Noen vanlige utfordringer en hjerneskade kan gi er:

Fysisk begrensning

Pasienter kan oppleve lammelser, balanseproblemer eller koordinasjonsvansker, som kan påvirke deres evne til å bevege seg selvstendig.

Kognitive utfordringer

Mange pasienter med hjerneskade sliter med kognitive funksjoner som hukommelse, oppmerksomhet og problemløsning. Dette kan påvirke deres evne til å arbeide eller utføre dagliglivets oppgaver.

Emosjonelle problemer

Endringer i hjernen kan påvirke humør og atferd. Pasienter med hjerneskade kan oppleve depresjon, angst eller irritabilitet.

Endret personlighet

Noen pasienter med hjerneskade opplever endringer i personlighet eller tap av selvbevissthet som følge av hjerneskade.

Avhengighet av omsorg

Pasienter med alvorlig hjerneskade kan kreve omfattende omsorg og støtte fra pårørende eller profesjonelle omsorgspersoner.

Det er viktig å merke seg at en hjerneskade ikke bare påvirker pasienten selv, men også deres familier og omsorgspersoner. Å støtte og hjelpe pasienter med å tilpasse seg livet etter en hjerneskade kan være en utfordrende oppgave, men det finnes ressurser og støtte tilgjengelig. Som medlem i Personskadeforbundet får du tilgang på ulike ressurser som kan hjelpe deg med dette.

 

Hjerneskade i Norge

I Norge, som i mange andre land, er hjerneskade et betydelig helseproblem. En alvorlig hjerneskade kan ha enorm inngripen i hverdagen, både for deg med hjerneskade og de rundt deg. Det finnes allerede mange tiltak som er på plass for å hjelpe pasienter med hjerneskade og deres familier.  Noen av disse inkluderer:

Helsetjenester

Norge har et velfungerende helsevesen som tilbyr avansert medisinsk behandling for hjerneskade. Dette inkluderer kirurgi, rehabilitering og støttetjenester. Sunnaas sykehus er landets ledende når det kommer til fysikalsk medisin og rehabilitering, og Personskadeforbundet er representert i brukerforumet på Sunnaas.

Forskning og utvikling

Norske forskere og helsepersonell er engasjert i å utforske nye behandlingsmetoder og rehabiliteringsstrategier for hjerneskade. Vi i Personskadeforbundet er også involvert i noe av dette arbeidet fra tid til annen.

Støtteorganisasjoner

Det finnes flere støtteorganisasjoner i Norge som er dedikert til å hjelpe pasienter med hjerneskade og deres pårørende. Disse organisasjonene tilbyr rådgivning, støttegrupper og informasjon.

Hjelpemidler og tilpasninger

For personer med hjerneskade kan tilrettelegging av hjem og arbeidsplass være nødvendig. I Norge er det ordninger for å få støtte til slike tilpasninger.

Trygdeytelser

Personer med alvorlige hjerneskade kan være kvalifisert for trygdeytelser og støtte fra NAV for å hjelpe dem med økonomiske utfordringer.

 

Å leve med hjerneskade

Å leve med hjerneskade kan være en kontinuerlig utfordring, men det er også rom for bedring og tilpasning. Det er viktig for pasienter med hjerneskade å ha støtte fra sine pårørende, venner og helsepersonell. Rehabilitering og terapi kan bidra til å forbedre livskvaliteten og hjelpe pasienter med hjerneskade med å nå sine mål.

Det er også viktig å være oppmerksom på at en hjerneskade ikke alltid er synlig. Noen ganger kan pasienter med hjerneskade oppleve misforståelser og mangel på forståelse fra andre, fordi deres utfordringer ikke er åpenbare. Empati og støtte fra samfunnet er avgjørende for å hjelpe disse pasientene.

 

Til slutt

Hjerneskade er en kompleks og alvorlig tilstand som kan påvirke mennesker i alle aldre. Årsakene til hjerneskade varierer, og symptomene kan være fysiske, kognitive og emosjonelle. Diagnose og behandling krever en helhetlig tilnærming, og rehabilitering spiller en viktig rolle i å hjelpe pasienter med hjerneskade med å gjenopprette så mye som mulig.

I Norge er det etablert et omfattende støttesystem for pasienter med hjerneskade, inkludert helsetjenester, forskning, støtteorganisasjoner og trygdeytelser. Livet etter hjerneskade kan være krevende, men med riktig støtte og innsats, kan mange pasienter oppnå betydelig bedring og leve meningsfulle liv.

Det å leve med hjerneskade kan være utfordrende. Vi i Personskadeforbundet kan lede deg videre til en ny hverdag hvis du har vært utsatt for en ulykke og fått en hjerneskade.

Bli medlem i dag!

For å få tilgang til denne artikkelen må du være medlem i Personskadeforbundet. Logg inn eller bli medlem!