Likepersoner

Personskadeforbundet LTN sin 40-årige erfaring tilsier at mange personer som selv blir skadet, er pårørende eller etterlatt har et stort behov for å snakke med noen som virkelig skjønner.

 

Personskadeforbundet LTN har nå fått sin egen likepersontelefon, som er åpen tirsdag og torsdag mellom kl. 18.00 og 19.00.

Mange som er rammet av ulykker har et stort behov for å snakke med noen som virkelig forstår. Personskadeforbundet LTN har frivillige likepersoner som er gode samtalepartnere som selv «har gått litt av samme veien» og har noe lik erfaring – derav navnet likeperson.

De ønsker å være der for andre og være til støtte og hjelp i prosessen videre fremover. De er ikke fagfolk, men kan lytte å forstå litt av det du er igjennom. De har selv erfaring som skadet, er pårørende eller etterlatt og er hjelpere på frivillig basis. Alle forbundets likepersoner har taushetsplikt.

Velkommen til samtale!

Likeperson

Ring vår likepersontelefon

Åpen tirsdag og torsdag
kl. 18.00–19.00